Kies een dag en tijdslot

Aansprakelijkheid

Het gebruik van Jumplay Gistel brengt risico’s met zich mee die simpelweg niet kunnen worden uitgesloten zonder afbreuk te doen aan de activiteit. Door het tekenen van deze overeenkomst, stemt u ermee in dat de aanwezige activiteiten (springen in een trampoline park, trampoline basketbal op de play/jumpground, fitnesslessen en/of andere sportieve activiteiten in ’t sportcomplex Ghistelehof) blessures kunnen veroorzaken.

Let op: dit is een zeer belangrijk document. Lees het goed door voordat u het ondertekent!

  • Ik, ondergetekende, ben tenminste 16 jaar oud en zal de toelating geven aan personen onder de 16 jaar om deel te nemen aan de intensieve en fysiek zware trampoline gerelateerde activiteiten (verder: de ‘activiteiten’ genoemd) aangeboden door Jumplay.
  • Ik accepteer dat er een kans is op letsel bij deelname aan de activiteiten.
  • Ik ga akkoord en neem hierbij de verantwoordelijkheid voor alle risico’s. Mijn deelname aan de activiteiten van Jumplay zijn op vrijwillige basis. Ik kies ervoor deel te nemen aan de activiteiten, ondanks de risico’s. Eventuele (vervolg)schade die uit de bovengenoemde activiteiten kan ontstaan is voor mijn rekening en risico, ook vrijwaar ik Jumplay van aanspraken van derden.
  • Ik verklaar hierbij dat ik in een goede fysieke conditie ben voor het deelnemen aan de activiteiten en dat ik geen medische aandoening heb die mij kan beletten tot veilige deelname.
  • Iedereen wordt geacht zelf over zijn/haar eigendommen te waken. Jumplay is NIET aansprakelijk voor schade, verlies of diefstal van eigendommen.
  • Ik verklaar hierbij de spelregels te hebben gelezen, gezien en begrepen.